Aktualności
23.09.2022

Umowa na dostawę da Vinci do Szpitala im. Św. Wojciecha w Gdańsku

Firma Synektik podpisała umowę z COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku na dostawę systemu robotycznego da Vinci. Jej wartość to 9,6 mln zł netto. 

Robot będzie operował w należącym do spółki COPERNICUS PL gdańskim Szpitalu im. Św. Wojciecha przy ul. Nowe Ogrody 1-6.

Kontrakt obejmuje sprzedaż, dostawę i instalację systemu, szkolenia personelu i opiekę serwisową, a także dostawę narzędzi na okres 3 lat. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik