Aktualności
Relacje inwestorskie
08.12.2023

Umowa na drugi system do radiochirurgii głowy dla Gdańska

Grupa Synektik podpisała umowę z Copernicusem Podmiotem Leczniczym z siedzibą w Gdańsku na dostawę i instalację systemu do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi (ZAP-X) wraz z niezbędną infrastrukturą i pracami budowlanymi. Wartość projektu wynosi blisko 22 mln zł netto.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Placówka zapewnia pacjentom dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia w zakresie chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz kręgosłupa. Ponadto wykonuje specjalistyczne zabiegi w zakresie neurochirurgii czynnościowej i neuromodulacji.

Szpital w Gdańsku będzie drugim ośrodkiem w Polsce, po Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie, dysponującym technologią ZAP-X.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik