Aktualności
09.02.2023

Umowa na system da Vinci dla Poznania

Umowa na system da Vinci dla poznańskiego szpitala

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 4 podpisał umowę z Synektik na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 12,7 mln zł netto.

Umowa została zawarta zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Szpital im. J Strusia będzie drugim ośrodkiem w Poznaniu i województwie dysponującym technologią da Vinci, po Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Zobacz raport bieżący >>

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik