Aktualności
29.10.2021

Uzyskanie patentu na kardioznacznik na terenie Polski

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił firmie Synektik patentu na kardioznacznik: związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań perfuzji mięśnia sercowego (ang. MPI) metodą PET-CT.

Patent dotyczy terytorium Polski i został udzielony na okres 20 lat od daty zgłoszenia, tzn. do 2038 roku.

Kardioznacznik to innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby wieńcowej, będący obecnie na etapie badań klinicznych.

Zobacz raport bieżący >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik