Aktualności
Innowacje
Relacje inwestorskie
04.07.2023

Zakończenie konsultacji z FDA w ramach projektu kardioznacznika

Proces konsultacji z amerykańską Agencją Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) w ramach procedury Pre-IND meeting został zakończony.

Konsultacje miały na celu uzyskanie potwierdzenia zaproponowanej strategii rozwoju cząsteczki kardioznacznika przeznaczonej do badań perfuzji mięśnia sercowego metodą PET-CT poprzez zaakceptowanie głównych założeń protokołu badania klinicznego fazy III w Stanach Zjednoczonych.

Konsultacjom podlegały wykonane badanie przedkliniczne, kliniczne oraz główne założenia fazy III.

Pozytywna opinia FDA stanowi kolejny istotny kamień milowy w ramach projektu kardioznacznika, stanowiącego flagowy projekt badawczo-rozwojowy Grupy.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik