Aktualności
07.08.2018

Zmiany w spółkach Grupy Synektik

Zmiany w spółkach Grupy Synektik

Synektik Pharma Sp. z o.o. (dawniej Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.) oraz Iason Sp. z o.o. połączyły się w jeden podmiot o nazwie Synektik Pharma Sp. z o.o.

Celem połączenia było bardziej efektywne wykorzystanie potencjału obu firm, uzyskanie synergii w obszarze ekonomiczno-finansowym, skuteczniejsze dysponowanie zasobami ludzkimi oraz uproszczenie struktur Grupy Kapitałowej Synektik.

Synektik Pharma jest krajowym producentem i dystrybutorem radiofarmaceutyków, wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej. Odbiorcami produktów firmy są pracownie do pozytonowej tomografii emisyjnej oraz pozytonowej tomografii komputerowej (PET/CT) w Polsce i za granicą. W ramach swojej działalności spółka posiada także hurtownię radiofarmaceutyków. Produkty wytwarzane przez Synektik Pharma są zgodnie ze standardami tzw. dobrej praktyki produkcyjnej (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) i z obowiązującymi normami krajowymi.

Więcej informacji o Synektik Pharma   

Więcej informacji o zmianie w spółkach

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik