Strategia 2017-2021

Strategia

Strategia 2017-2021

Synektik przyjął 31 stycznia 2017 r. nową strategię rozwoju Grupy na lata 2017-2021.

Spółka planuje wykorzystanie zdobytych kompetencji z zakresu inteligentnych, innowacyjnych technologii oraz skoncentrować się na trzech kluczowych, charakteryzujących się największym potencjałem komercyjnym dziedzinach medycznych: onkologii, kardiologii i neurologii. Jednocześnie Synektik zapowiada rozszerzenie pola działalności z obszaru diagnostyki na obszar terapii, w którym koncentrują się największe wydatki z zakresu ochrony zdrowia. Istotnym elementem strategii jest oczekiwana komercjalizacja innowacyjnego, charakteryzującego się globalnym potencjałem radiofarmaceutyku do diagnostyki chorób serca.

Cele

Główne cele operacyjne strategii

1.

Umocnienie Grupy Synektik na pozycji lidera polskiego rynku dystrybucji urządzeń diagnostycznych oraz produkcji radiofarmaceutyków

2.

Istotne zwiększenie zasięgu geograficznego działalności na wszystkich polach – od krajowego (dystrybucja urządzeń diagnostycznych i do terapii), przez regionalne (produkcja radiofarmaceutyków) i obejmujące całą Europę (systemy IT oraz usługi), po globalne (innowacyjny kardioznacznik)

3.

Uruchomienie całkiem nowych strumieni przychodów, z których na szczególną uwagę zasługują

3.1. Współpraca z nowymi grupami odbiorców, jakimi są oddziały onkologiczne, kardiologiczne i neurologiczne w krajowych jednostkach medycznych

3.2. Komercjalizacja innowacyjnego kardioznacznika

Ambicje Synektik w związku z wdrożeniem strategii:

– Trzy-czterokrotne zwiększenie marży EBITDA na koniec roku obrotowego 2020/2021 względem średniej marży EBITDA w latach 2014-2016 kształtującej się na poziomie 8 proc.

– Osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów w latach 2017-2021 na poziomie 30-40 proc.

– Zmiana struktury przychodów tak, aby w 2021 r. sprzedaż z obszaru onkologii, kardiologii i neurologii stanowiła około 90 proc. w strukturze przychodów (wobec ok. 50 proc. w roku 2016)

– Zwiększenie udziału eksportu w przychodach Grupy z 2 proc. w roku 2016 do 40-50 proc. na koniec roku obrotowego 2020/2021

Zapoznaj się z dodatkowymi materiałami video

Zapoznaj się z dodatkowymi materiałami

Wśród dodatkowych materiałów znajdziesz do pobrania prezentację oraz artykuł dotyczący czatu z zarządem – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami