InwestorContentPage
29.01.2016

Dobre praktyki

Synektik SA dba o należytą komunikację z inwestorami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji.

 

Raporty dotyczące Dobrych Praktyk GPW

Raport EBI 1/2021 z dnia 21 lipca 2021 dotyczący stanu stosowania Dobrych Praktyk 2021>>

Raport nr 1 z dnia 7 stycznia 2016 >>
Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk >>

Raport nr 2 z dnia 27 października 2014 >>
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW >>

 

Informacja dotycząca stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład dwuosobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

 

Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki informuje, że:

  • w Synektik SA są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
  • Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

 

Dokumenty dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego

ZASADY PRZESTRZEGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO / DOBRE PRAKTYKI GPW 2021 (plik pdf do pobrania) >>

ZASADY PRZESTRZEGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO / DOBRE PRAKTYKI GPW 2016 (plik pdf do pobrania) >>

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA W 2021 ROKU FINANSOWYM (plik pdf do pobrania) >>

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA W 2020 ROKU FINANSOWYM (plik pdf do pobrania) >>

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA W 2019 ROKU FINANSOWYM (plik pdf do pobrania) >>

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA W 2018 ROKU FINANSOWYM (plik pdf do pobrania) >>

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK SA W 2017 ROKU FINANSOWYM (plik pdf do pobrania) >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik