SingleOffer
31.08.2017

Główne możliwości

 

Zakład produkcji radiofarmaceutyków spełnia wymogi GMP zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej.

Zakład w Warszawie posiada pomieszczenia czyste  przeznaczone do wytwarzania radiofarmaceutyków, w których znajdują się m. in. komora gorąca do rozlewu produktów sterylnych w otoczeniu klasy czystości A oraz indywidualne komory gorące wyposażone w automatyczne moduły syntezy. Warunki te pozwalają nam skutecznie i bezpiecznie wytwarzać radiofarmaceutyki. Dział kontroli jakości wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do analizy produktów znakowanych izotopami promieniotwórczymi, w tym wysokosprawne chromatografy cieczowe (HPLC), chromatografy gazowe (GC), spektrometry gamma, tester poziomu endotoksyn oraz inne niezbędne urządzenia. Posiadane doświadczenie i kompetencje pozwalają nam wytwarzać produkty radiofarmaceutyczne na potrzeby badań klinicznych i  eksperymentów medycznych.

Nasza reputacja powstała dzięki naszej niezawodności i szybkości reagowania, dzięki którym osiągnęliśmy wiodącą pozycję na polskim rynku. Nasz sukces zawdzięczamy głównie oddanemu zespołowi profesjonalistów.

Synektik codziennie produkuje i dostarcza do placówek PET radiofarmaceutyki znakowane 18F zgodnie z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu. Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe wyposażone jest w aparaturę umożliwiającą opracowywanie nowych radioznaczników znakowanych również 11C, 13N i 15O.

Kliknij w link w celu zapoznania się z listą dostępnych radioznaczników PET (link do radiofarmaceutyków)

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik