Komunikaty prasowe
26.02.2020

Grupa Synektik – rekordy w radiofarmacji, dobre perspektywy segmentu dostaw sprzętu medycznego

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny w I kwartale 2019 roku obrotowego zwiększył o blisko połowę sprzedaż radiofarmaceutyków, do 8,1 mln zł, wypracowując 2,7 mln zł powtarzalnej EBITDA segmentu (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych). To najlepszy wynik segmentu radiofarmaceutyków w historii Grupy Synektik. Grupa zakończyła kwartał z 37,6 mln zł skonsolidowanych przychodów i 5,8 mln zł powtarzalnej EBITDA, wobec odpowiednio 66,0 mln zł i 12,2 mln zł rok wcześniej, o czym przesądziło przesunięcie na II kwartał finalizacji niektórych przetargów na dostawy sprzętu medycznego.

Motorem napędowym wzrostu przychodów segmentu radiofarmaceutyków jest sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych, która wzrosła rok do roku o 73%, do 3 mln zł, jak również rosnąca sprzedaż asortymentu uzupełniającego. – Rynek badań PET/CT, ze względu na większe potrzeby generowane m.in. wzrostem zachorowań na raka, stabilnie się rozwija i tym samym rośnie zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki. Obecnie jesteśmy największym producentem radiofarmaceutyków w Polsce, posiadając trzy własne miejsca produkcyjne. Konsolidacja polskiego rynku radiofarmaceutyków wpływa też korzystnie na rentowność biznesu, co m.in. widać już w wynikach Grupy. Niezmiennie jednym z naszych priorytetów jest systematyczne poszerzanie oferty radiofarmaceutyków specjalnych. W styczniu br. uzyskaliśmy rejestrację dla nowego produktu radiofarmaceutycznego FET (stosowanego m.in. w neuroonkologii), otwierając drogę do sprzedaży w Polsce. Wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych to również zasługa rozwoju naszego Centrum Badań Klinicznych, realizującego produkcję specjalistycznych znaczników dla innych firm z branży i systematycznie poszerzającego grono współpracujących z nim podmiotów – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik SA.

Segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług w I kwartale roku obrotowego osiągnął 29,4 mln zł przychodów, wobec 60,5 mln zł przychodów w I kwartale 2018 roku finansowego. Niższa sprzedaż segmentu związana jest z przesunięciem rozstrzygnięć i realizacji kilku istotnych wartościowo postępowań przetargowych oraz kontraktów, w tym postępowań na dostawę robotów da Vinci, na II kwartał 2019 roku. – I kwartał bieżącego roku finansowego zakończyliśmy z pozyskanymi a niezrealizowanymi (nierozliczonymi) kontraktami o wartości 9,2 mln zł, wobec 3,2 mln zł rok wcześniej.  Wartość aktywnych ofert na dostawę sprzętu na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 30,7 mln zł, wobec 5,7 mln zł rok wcześniej. Znacząca część z otwartych na koniec I kwartału procesów sprzedażowych już zakończyła się w II kwartale 2019 roku obrotowego  pozytywnym dla nas rozstrzygnięciem. Dlatego można oczekiwać, że obecny kwartał zamkniemy istotnym wzrostem sprzedaży, a w skali całego półrocza przesunięcia przetargów i realizacji kontraktów nie będą mieć istotnego wpływu na wyniki Grupy w stosunku do osiągniętych w roku poprzednim – analizuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik SA.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik