Aktualności
Baza wiedzy
Produkty i usługi
Radiologia
02.10.2023

Jak SynDose przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów przy monitorowaniu dawek promieniowania jonizującego

Współczesna medycyna, choć niesie ze sobą niewyobrażalne korzyści, nie jest pozbawiona wyzwań. W erze technologicznego postępu i innowacji, medycyna diagnostyczna i interwencyjna stała się nieodłącznym elementem opieki nad pacjentem.

Jednak z tą zaawansowaną technologią przychodzi odpowiedzialność – odpowiednie zarządzanie dawkami promieniowania jonizującego, które ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W tym kontekście pojawia się SynDose (syndose.pl) – nowoczesna aplikacja, które stawia bezpieczeństwo pacjenta na pierwszym miejscu, oferując rozwiązania do monitorowania, rejestrowania i raportowania dawek promieniowania jonizującego.

Dlaczego monitorowanie dawek jest tak ważne

Promieniowanie jonizujące odgrywa kluczową rolę w wielu procedurach medycznych, w tym w tomografii komputerowej, radiografii czy angiografii. Te technologie, chociaż dostarczają nieocenionych informacji diagnostycznych, wiążą się z ryzykiem ekspozycji pacjenta na promieniowanie. Istnieją konkretne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na promieniowanie: wysokie dawki mogą prowadzić do poparzeń skóry, podczas gdy długotrwała ekspozycja zwiększa ryzyko uszkodzeń DNA, co może prowadzić do rozwoju nowotworów.

W związku z tym, monitorowanie dawek promieniowania stało się niezbędnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów. W praktyce klinicznej priorytetem jest minimalizacja dawki promieniowania, jednocześnie zachowując jakość obrazu niezbędną do postawienia diagnozy. Systematyczne monitorowanie dawek umożliwia identyfikację przypadków nadmiernej ekspozycji i dostarcza informacji niezbędnych do optymalizacji procedur i technik.

Obecne badania podkreślają znaczenie monitorowania dawek w medycynie. Według PubMed Central (PMC), jednego z największych archiwów literatury biomedycznej, istnieje wiele publikacji potwierdzających wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie pacjentów i podkreślających znaczenie monitorowania dawek w praktyce klinicznej.

Dowód z badań naukowych

Według artykułu zatytułowanego „Patient Dose Management: Focus on Practical Actions” opublikowanego w „J Korean Med Sci”, promieniowanie medyczne jest kluczowym elementem nowoczesnej medycyny. Autorzy artykułu, Michael Yong Park i Seung Eun Jung, zwracają uwagę na fakt, że ekspozycja medyczna na promieniowanie rośnie w zastraszającym tempie. Wskazują również na nowe badania, które sugerują, że nawet niewielkie ilości promieniowania mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

Jednym z głównych punktów poruszonych przez autorów jest konieczność świadomego korzystania z technologii medycznych wykorzystujących promieniowanie. Podkreślają oni, że lekarze i personel medyczny powinni być dobrze poinformowani o dawkach promieniowania stosowanych w różnych procedurach, a także o potencjalnych ryzykach związanych z ekspozycją na promieniowanie.

Artykuł wskazuje również na konieczność edukacji pacjentów na temat ryzyka związanego z promieniowaniem oraz korzyści płynących z badań obrazowych. Pacjenci powinni być świadomi, dlaczego dane badanie jest im potrzebne, jakie korzyści przyniesie i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z jego przeprowadzeniem.

Pacjenci wymagający szczególnej ochrony

Dzieci

Dzieci są bardziej podatne na ekspozycję na promieniowanie niż dorośli, głównie ze względu na wyższą częstotliwość podziału ich komórek. To podatność sprawia, że mają one wyższe ryzyko zachorowania na raka w wyniku ekspozycji na promieniowanie. Mimo to, nawet gdyby dzieci były narażone na dziesięciokrotnie wyższy roczny limit promieniowania, jaki jest dopuszczalny dla pracowników medycznych, ich dodatkowe ryzyko zachorowania na raka wzrasta jedynie o 0,05%. W porównaniu z ogólnym ryzykiem zachorowania na raka u dorosłych, które wynosi około 36% (1), dodatkowe ryzyko 0,05% jest stosunkowo niewielkie. Co więcej, korzyści zdrowotne wynikające z badań obrazowych często przewyższają to niewielkie dodatkowe ryzyko. Dlatego, jeśli istnieje uzasadnienie medyczne, badanie powinno być przeprowadzone, nawet mimo tego niewielkiego ryzyka.

Kobiety w ciąży

Najważniejsze jest, aby unikać niepotrzebnej ekspozycji na promieniowanie podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, kiedy płód jest najbardziej wrażliwy na promieniowanie. W pierwszym trymestrze ekspozycja na dawki między 50-100 mGy często prowadzi do poronienia. Później dawki od 100-200 mGy mogą prowadzić do wad wrodzonych i upośledzenia umysłowego, częściowo w zależności od momentu ekspozycji płodu. W ciągu 2-8 tygodni ciąży wady są bardziej powszechne. W ciągu 8-16 tygodni ciąży bardziej powszechne jest upośledzenie umysłowe. Ponadto ogólne ryzyko zachorowania na raka u dzieci jest zwiększone. Szacunkowa dawka dla płodu z rentgenowskiego zdjęcia klatki piersiowej matki wynosi tylko około 0,002 mGy. Nawet badania CT miednicy prowadzą tylko do ekspozycji płodu na 25 mGy. Dlatego bardzo trudno jest przekroczyć 100 mGy ekspozycji na płód z pojedynczego badania, a dawki poniżej 100 mGy nie wskazują na konieczność przerwania ciąży.

Rola SynDose w ochronie pacjentów

SynDose, dzięki swoim zaawansowanym funkcjom monitorowania i analizy dawek promieniowania jonizującego, odgrywa kluczową rolę w ochronie najbardziej wrażliwych pacjentów, takich jak dzieci i kobiety w ciąży. Oto, jak SynDose może przyczynić się do ich ochrony:

Ochrona dzieci

  1. Rejestr dawek: SynDose gromadzi informacje o wszystkich badaniach obrazowych przeprowadzanych na młodych pacjentach, umożliwiając lekarzom i radiologom dostęp do historii ekspozycji na promieniowanie danego pacjenta. Dzięki temu można unikać niepotrzebnych badań i minimalizować ekspozycję na promieniowanie.
  2. Optymalizacja procedur: SynDose analizuje dane dotyczące dawek, pomagając placówkom medycznym dostosować procedury tak, aby były one jak najbezpieczniejsze dla młodych pacjentów.
  3. Edukacja i świadomość: SynDose może dostarczać raporty i analizy, które pomagają w edukacji personelu medycznego na temat ryzyka związanego z promieniowaniem, zwłaszcza w kontekście opieki nad młodymi pacjentami.

Ochrona kobiet w ciąży

  1. Dostosowywanie procedur: Dzięki analizie danych dotyczących dawek, SynDose może pomóc w dostosowywaniu procedur dla kobiet w ciąży, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko dla płodu.
  2. Historia ekspozycji: Podobnie jak w przypadku dzieci, SynDose umożliwia śledzenie historii ekspozycji na promieniowanie kobiety w ciąży, co pozwala lekarzom podejmować świadome decyzje dotyczące dalszych badań.

Podsumowanie

Zarządzanie dawką promieniowania w medycynie jest nie tylko kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, ale także spełniania wymogów prawnych i etycznych. W erze cyfrowej medycyny, gdzie dokładność i precyzja danych mają kluczowe znaczenie, narzędzia takie jak SynDose stają się niezbędne. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, SynDose umożliwia placówkom medycznym podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ekspozycji pacjentów na promieniowanie, zwłaszcza wśród najbardziej wrażliwych grup.

Edukacja pacjentów na temat ryzyka związanego z promieniowaniem jest nie tylko kwestią etyczną, ale także praktyczną. Z jednej strony, świadomi pacjenci są bardziej zaangażowani w proces leczenia i mogą lepiej współpracować z lekarzami, co przekłada się na lepsze wyniki terapeutyczne. Zrozumienie przez pacjentów potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z badaniami obrazowymi może pomóc w łagodzeniu obaw i nieporozumień, a także w budowaniu zaufania do personelu medycznego.
Z perspektywy eksperta, świadomy pacjent może być postrzegany jako wyzwanie, ale w rzeczywistości jest cennym partnerem w procesie leczenia. Pacjent, który rozumie znaczenie i ryzyko związane z promieniowaniem, jest bardziej skłonny przestrzegać zaleceń lekarza i aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym. To nie tylko zwiększa skuteczność leczenia, ale także pomaga w budowaniu relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Ponadto, w świecie, w którym pacjenci mają łatwy dostęp do informacji medycznych online, istnieje ryzyko, że mogą napotkać mylące lub nieścisłe informacje na temat promieniowania. Dlatego ważne jest, aby lekarze i eksperci dostarczali pacjentom dokładnych i zrozumiałych informacji, które pomogą im podjąć świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia.

Wreszcie, świadomy pacjent jest bardziej skłonny do dzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami z innymi, co może przyczynić się do poprawy jakości opieki medycznej i promowania najlepszych praktyk w dziedzinie radiologii.

Autor: Michał Matecki

Źródło: „Patient Dose Management: Focus on Practical Actions”, Michael Yong Park i Seung Eun Jung – Korean Academy of Medical Sciences (2016); https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4756342/

Dodatkowe objaśnienia: 1/ Ogólne ryzyko zachorowania na raka w ciągu życia w wielu krajach rozwiniętych, w tym w Stanach Zjednoczonych, wynosi około 1 na 3 dla kobiet i nawet 1 na 2 dla mężczyzn. Oznacza to, że około 33% kobiet i 50% mężczyzn zostanie zdiagnozowanych z jakąś formą raka w ciągu ich życia. Wartości te mogą się różnić w zależności od kraju, stylu życia, czynników genetycznych i innych czynników ryzyka.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik