InwestorContentPage
29.01.2016

Polityka dywidendowa

Synektik nie przyjął polityki dywidendowej. W latach 2011-2018 Spółka nie wypłacała dywidendy inwestując wypracowane dochody w dalszy rozwój firmy, w tym w strategiczne projekty badawczo-rozwojowe. W okresie najbliższych kilku lat Zarząd każdorazowo będzie uzależniał wystąpienie, do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o wypłatę dywidendy, od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej.

W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Synektik podjęło decyzję o wypłacie pierwszej w historii Spółki dywidendy w wysokości 3,07 mln zł, co stanowiło 0,36 zł na akcję. Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 10 marca 2020 r., a termin jej wypłaty na 17 marca 2020 r.

11 lutego 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.  Dzień dywidendy ustalono na18 lutego 2021 roku, a termin jej wypłaty na 26 lutego 2021 r.

1 lutego 2022 r. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o podziale zysku za rok obrotowy 2020/2021. Datę ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 10 lutego 2022 r. i termin wypłaty na 18 lutego 2022 r.

21 lutego 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Synektik podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 5,12 mln zł, co stanowiło 0,60 zł na akcję.   Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 1 marca 2023 r., a termin jej wypłaty na 9 marca 2023 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik