Platforma ArPACS

Autorskie i kompleksowe oprogramowanie medyczne dedykowane radiologii. Zaprojektowane w sposób umożliwiający stworzenie jednolitego środowiska, które pozwala na archiwizację różnorodnych danych medycznych.

Nasz atut

Kompleksowe rozwiązanie

Zintegrowany system medyczny ArPACS to autorskie, kompleksowe oprogramowanie stanowiące  platformę systemów informatycznych dedykowanych radiologii, która umożliwia stworzenie jednolitego środowiska pozwalającego na archiwizację różnorodnych danych medycznych tj. obrazy, dane demograficzne czy opisy słowne. Jako uznany dostawca kompleksowych systemów medycznych posiadamy w swoim portfolio przeprowadzone integracje z większością dostawców systemów szpitalnych w Polsce – na wielu poziomach zaawansowania, z wykorzystaniem protokołów HL7/CDA, DICOM 3.0 i innych. W naszych rozwiązaniach oferujemy również opcję wymiany dwukierunkowej danych z wieloma centrami opisów zdalnych, zapewniając tym samym możliwości korzystania z wielu usług teleradiologicznych. Modułowa konstrukcja systemu ArPAcs pozwala na rozbudowę oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb lekarzy oraz personelu administracyjnego.

Certyfikaty

Wyrób medyczny

Platforma ArPACS zarejestrowana jest jako wyrób medyczny klasy II b, a certyfikat CE potwierdza zgodność z dyrektywą 93/42/EWG.

ISO 9001, ISO 13485 dają gwarancję utrzymania na stabilnym poziomie najwyższych standardów naszych rozwiązań i świadczonych usług.

ArPACS

Moduły i ich funkcje

W ramach ArPACS dostępne są następujące moduły:

  • ArPACS SRV – główny moduł zarządzający procesami, łączący pozostałe moduły w jedną całość wyrobu medycznego: serwer ten udostępnia maszynom diagnostycznym informacje o badaniu danego pacjenta (dane demograficzne pacjenta, typ badania np. CR czy CT, zalecana data i czas wykonania, procedura badania, czyli odnośnik do słownika badań dostępnych na maszynie diagnostycznej)
  • ArPACS RIS – informatyczny system radiologiczny: odpowiedzialny jest również za sterowanie procesem diagnostycznym poprzez wpływanie na wykorzystywanie urządzenia źródłowego poprzez dystrybucję danych niezbędnych (procedury, sekwencje, projekcje, słowniki) do przeprowadzenia procesu diagnostycznego poprzez główny moduł
  • ArPACS ArView – moduł przeglądarki obrazów, wizualizacja obrazu diagnostycznego 3D, MPR, obróbka obrazu diagnostycznego celem postawienia diagnozy (stacje opisowe z monitorami diagnostycznymi)
  • ArPACS OUT – moduł udostępniania obrazów innym systemom i użytkownikom wraz przeglądarką diagnostyczną
  • ArPACS WEB – łatwy dostęp do badań przez przeglądarki internetowe na terenie całej sieci szpitalnej (oddziały w lokalizacjach zdalnych)

Masz pytania dotyczące aplikacji IT?