Zbadani.pl

Platforma teleradiologiczna łącząca pacjentów, placówki medyczne, lekarzy i centra opisowe w celu łatwego przepływu usług, opisów oraz badań obrazowych DICOM.

Radiologia w zasięgu ręki

Platforma teleradiologiczna

Platforma Zbadani.pl to autorskie rozwiązanie stworzone przez Synektik, które integruje i łączy pacjentów, placówki medyczne, lekarzy oraz centra opisowe. Zostało stworzone w celu łatwego przepływu usług, opisów oraz badań obrazowych DICOM. Są to badania typu RTG, MRI, CT, USG, PET/MR, PET/CT, MAM, SPECT oraz inne.

Poznaj platformę Zbadani.pl
Przykładowe zastosowanie

Łatwy przepływ badań, druga opinia lekarza, e-teczka

Platforma Zbadani.pl umożliwia m.in.:

  • odbiór wyniku badania
  • zlecenie konsultacji badania u lekarza specjalisty
  • wyszukiwanie lekarzy specjalistów
  • odtwarzanie badań archiwalnych
  • nawiązywanie współpracy z dowolnym centrum opisowym lub założenie własnego
  • wymianę informacji pomiędzy współpracownikami przy użyciu wewnętrznego komunikatora
  • swobodny przepływ udostępnionych badań
  • tworzenie zestawień ilościowych i kwotowych za wykonane usługi oraz statystyk dotyczących konkretnych lekarzy
  • współpracę z wieloma placówkami
  • minimalizację kolejki w opisywanie badań i optymalizacja kosztów wykonywania opisów, dzięki możliwości zlecania pracy lekarzom zdalnym
Poznaj platformę Zbadani.pl

Masz pytania dotyczące platformy Zbadani.pl?