Serwis IT

Pozwól nam zadbać o bezpieczeństwo Twojej infrastruktury. Już od ponad 20 lat naszych klientów obejmujemy monitoringiem na podstawie indywidualnie zdefiniowanych parametrów, co zapewnia im maksymalne bezpieczeństwo.

Monitoring instalacji

Maksymalne bezpieczeństwo instalacji

Nasi klienci są objęci monitoringiem podstawowych parametrów zdefiniowanych indywidualnie dla każdej instalacji. Sprawdzane jest m.in. połączenie VPN, zajętość dysków, wykonanie backupu, macierz itp.

Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie większej ciągłości świadczonych usług przez system ArPACS, zapobiegając awarii. Skrypt wysyła każdorazowo do pracowników serwisu IT raport z przeprowadzonych testów.

Zasięg cały kraj. Rozproszony serwis. Szybki czas reakcji. Wsparcie nawet 24h/d.

Rozwiązania ARPACS

Rekomendowane rozwiązania

W ramach rozwiązań ARPACS, firma Synektik preferuje następujące zabezpieczenia mające na celu ochronę danych:

  • Firewall separujący sieć radiologii od innych sieci logicznych
  • Wyłączenie urządzeń wykonujących akwizycję w odrębie VLAN
  • Oprogramowanie antywirusowe na stacjach końcowych i serwerach
  • Limitowany dostęp do Internetu (w porozumieniu z lokalnym Działem Informatyki)

Synektik rekomenduje instalowanie ochrony antywirusowej ESET na serwerach ArPACS. Jako partner oferujemy licencje na wyjątkowo preferencyjnych warunkach w trakcie trwania gwarancji i opieki serwisowej.

Pobierz pakiet pomocy zdalnej

Zdalna pomoc

Zdalna pomoc z wykorzystaniem TeamViewer.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem serwisu IT:
tel.: +48 (22) 327 09 01

Pobierz pakiet pomocy zdalnej

Masz pytania dotyczące serwisu IT?