SingleOffer
15.12.2015

Serwis i bezpieczeństwo

Nasi klienci są objęci monitoringiem podstawowych parametrów zdefiniowanych indywidualnie dla każdej instalacji.

Sprawdzane jest m.in. połączenie VPN, zajętość dysków, wykonanie backupu, macierz itp.

SERWIS 2

 

Zasięg cały kraj.

Rozproszony serwis.

Szybki czas reakcji.

Wsparcie nawet 24h/d.

Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie większej ciągłości świadczonych usług przez system ArPACS, zapobiegając awarii. Skrypt wysyła każdorazowo do pracowników serwisu IT raport z przeprowadzonych testów.

 

W ramach rozwiązań ARPACS, firma Synektik preferuje następujące zabezpieczenia mające na celu ochronę danych:

  • Firewall separujący sieć radiologii od innych sieci logicznych

  • Wyłączenie urządzeń wykonujących akwizycję w odrębny VLAN

  • Oprogramowanie antywirusowe na stacjach końcowych i serwerach

  • Limitowany dostęp do Internetu (w porozumieniu z lokalnym Działem Informatyki)


Synektik rekomenduje instalowanie ochrony antywirusowej ESET na serwerach ArPACS. Jako partner oferujemy licencje na wyjątkowo preferencyjnych warunkach w trakcie trwania gwarancji i opieki serwisowej.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik