Aktualności
19.02.2021

Synektik wspiera Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w walce z COVID-19

Synektik wspiera Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w walce z COVID-19

Grupa Synektik, wiodący producent medycznych rozwiązań informatycznych, użyczyła bezpłatnie dodatkowych licencji komunikacyjnych DICOM/WL dla użytkowanego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. systemu ArPACS, zapewniając komunikację pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym a nowo powstałym Szpitalem Tymczasowym zlokalizowanym w krakowskiej Hali EXPO.

Dzięki systemowi dziedzinowemu typu PACS dedykowanemu dla radiologii i pracującemu w Szpitalu Specjalistycznym, zostanie utworzone jednolite środowisko pozwalające na archiwizację różnorodnych danych medycznych związanych z pacjentem, m.in. dokumentacji medycznej, obrazów, danych demograficznych, opisów słownych, wyników badań laboratoryjnych itp. Pozwoli to na szybką dwukierunkową komunikację z pracującymi urządzeniami diagnostycznymi typu CRT/MRI zlokalizowanymi w odległej lokalizacji Hali Expo jak również usprawni sam proces opisów badań DICOM 3.0 powstałych na etapie diagnostyki.   

Grupa Synektik posiada własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji, dystrybucji, prezentacji i przetwarzania obrazów radiologicznych oraz danych administracyjnych, do których licencje oferuje publicznym i prywatnym placówkom medycznym oraz spółkom informatycznym, wdrażającym systemy zarządzania placówkami medycznymi HIS (Hospital Information System). Czołowym, autorskim produktem oferowanym przez Synektik jest system informatyczny ArPACS, który dzięki modułowej konstrukcji pozwala na dużą elastyczność i dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z modułów aplikacji jest lekarska stacja diagnostyczna ArView, służąca do wykonywania oceny badań obrazowych z zaawansowanymi funkcjami rekonstrukcji, również w formie zdalnej.

Dowiedz się więcej o systemie ArPACS >>

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik