Aktualności
Komunikaty prasowe
Relacje inwestorskie
19.04.2024

Synektik wyłącznym dystrybutorem globalnego rozwiązania sztucznej inteligencji Qure.ai do oceny badań obrazowych

Synektik, notowany na GPW, podpisał umowę, na mocy której staje się wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski Czech i Słowacji globalnej firmy Qure.ai, będącej dostawcą rozwiązań sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości i oceny badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammografii. Technologia sztucznej inteligencji dla radiologii obrazowej opracowana przez Qure.ai ma certyfikację CE klasy IIb zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym wyrobów medycznych (EU-MDR) i jest najczęściej wdrażanym oprogramowaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję do opisu wyników badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammografii na świecie. Od teraz technologia ta będzie również wdrażana w placówkach medycznych na terytorium, na którym Synektik od lat skutecznie rozwija swoją działalność.

Rozwiązanie sztucznej inteligencji Qure.ai zrewolucjonizuje rynek diagnostyki obrazowej w Polsce, Czechach i Słowacji

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy spółkami Synektik a Mex-Healthcare, posiadającym wyłączne prawo do udzielania licencji na sprzedaż oprogramowania Qure.ai w wybranych krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pierwszym etapem projektu będzie weryfikacja rynku Polski, Czech i Słowacji w terminie do 30 września 2024 r. pod kątem możliwości wdrożenia oprogramowanie sztucznej inteligencji globalnego gracza Qure.ai, w placówkach medycznych oraz telemedycznych na szeroką skalę.

–  Implementacja rozwiązań sztucznej inteligencji globalnego gracza Qure.ai do oceny badań obrazowych do portfolio produktów Synektik to przełomowy moment dla radiologii na rynkach Polski, Czech i Słowacji. Wykorzystując potencjał i doświadczenie Qure.ai w zakresie dostarczania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do oceny i kwalifikacji badań obrazowych oznacza, że Synektik nie tylko dostarcza technologię, ale również przyczynia się do transformacyjnej zmiany w jakości i procesie dostarczaniu opieki zdrowotnej w zakresie badań obrazowych. Razem umożliwiamy klinicystom zapewnienie terminowej i dokładnej diagnozy, podnosząc standard opieki nad pacjentami – podkreśla Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik.

– Współpraca z Synektik poprzez Mex-Healthcare stanowi przełomowy moment w rewolucji sztucznej inteligencji w radiologii w Polsce, Czechach i Słowacji. Ta współpraca podkreśla nasze zaangażowanie w wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań sztucznej inteligencji Qure.ai w celu poprawy dokładności diagnoz, usprawnienia procesów i ostatecznie podniesienia standardów opieki nad pacjentami. Jesteśmy zachwyceni transformacyjnym wpływem, jaki ta współpraca będzie miała na opiekę zdrowotną i pacjentów – dodaje Prashant Warier, CEO i współzałożyciel Qure.ai.

Qure.ai – przyszłość radiologii zaczyna się dzisiaj

Qure.ai to globalny dostawca rozwiązań sztucznej inteligencji do wykrywania nieprawidłowości w badaniach radiologicznych, w tym np. w mammografii, rentgenie klatki piersiowej i układu mięśniowo-szkieletowego, a także w tomografii komputerowej klatki piersiowej i głowy. Oprogramowanie Qure.ai ma certyfikację CE klasy IIb zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym wyrobów medycznych (EU-MDR).

– Technologia dostarczana przez Qure.ai poprawia zarówno dokładność, jak i efektywność pracy radiologów w tradycyjnym szpitalu czy też w firmach teleradiologicznych. Pozwala na szybsze diagnozowanie pacjentów, jednocześnie umożliwiając lekarzom i radiologom efektywne szeregowanie przypadków medycznych, zwłaszcza w nagłych przypadkach, czy też podczas przyjęć pacjentów na SOR. Pomaga to dostawcom opieki zdrowotnej w identyfikacji krytycznych scenariuszy w ciągu kilku sekund, w celu uniknięcia zgonów i poprawy jakości opieki nad pacjentem – komentuje Cezary Kozanecki.

Do portfela produktów oferowanych w ramach innowacyjnej platformy Zbadani.pl dołącza rozwiązanie sztucznej inteligencji Qure.ai do analizy badań obrazowych 

Podpisanie umowy na dystrybucję rozwiązań sztucznej inteligencji Qure.ai do oceny badań obrazowych nie tylko świetnie uzupełnia katalog usług oferowanych w ramach platformy Zbadani.pl, ale także jest krokiem milowym, w kontekście zmiany funkcjonowania rynku badań obrazowych, w kierunku istotnego zwiększenia bezpieczeństwa i jakości nie tylko po stronie placówek medycznych, ale i także dla samych pacjentów.

Grupa Synektik niedawno oficjalnie uruchomiła technologiczną platformę Zbadani.pl, która łączy w sobie takie elementy, jak Portal Pacjenta – Cyfrowa Teczka Pacjenta, gdzie pacjenci mogą bezpiecznie i chronologicznie przechowywać wyniki swoich badań medycznych, w tym obrazowych – swoje, swoich dzieci i bliskich, z dostępem w każdym czasie i z każdego miejsca na świecie. Inną funkcją platformy Zbadani.pl jest możliwość konsultowania zapisanych wyników badań w ramach samej platformy lub z innymi dowolnymi specjalistami na świecie, poprzez udostępnienie bezpiecznego linka z wglądem do wybranych lub wszystkich badań. Wśród rozwiązań dedykowanych placówkom medycznym w ramach rodziny aplikacji dostępnych na platformie Zbadani.pl jest usługa WOW! – wydawanie online wyników badań obrazowych i pozostałych badań medycznych, poprzez udostępnienie bezpiecznego linku pacjentom; Syndose – aplikacja do monitorowania, rejestrowania i raportowania dawek promieniowania jonizującego, wykorzystywana z sukcesem przez pracownie wykonujące zarówna badania obrazowe jak i te, które posiadają u siebie medycynę nuklearną czy WDM – współdzielenie elektronicznej dokumentacji medycznej między placówkami medycznymi, umożliwiające szybką wymianę informacji w bezpieczny sposób. Ta innowacyjna na polskim rynku platforma technologiczna integruje usługi dedykowane zarówno pacjentom, lekarzom, jak i placówkom medycznym, usprawniając proces archiwizowania, analizowania i dostarczania pacjentom wyników badań oraz digitalizowania całej historii medycznej.

– Dołączenie rozwiązania sztucznej inteligencji Qure.ai do platformy Zbadani.pl oznacza istotny postęp w obszarze diagnozowania badań obrazowych. Ta nowoczesna technologia umożliwia placówkom medycznym dokładniejsze i szybsze diagnozowanie chorób, co może znacząco poprawić jakość świadczonych usług zdrowotnych. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, placówki medyczne będą mogły skuteczniej wykrywać zmiany patologiczne na obrazach medycznych, co przyczyni się do lepszej opieki nad pacjentami. Wprowadzenie rozwiązania Qure.ai do praktyki medycznej oznacza również korzyści dla pacjentów. Dzięki sprawniejszym i bardziej dokładnym diagnozom będą oni mogli szybciej rozpocząć odpowiednie leczenie, co może skrócić czas rekonwalescencji i poprawić ich stan zdrowia. Ponadto, skuteczniejsza diagnostyka może zmniejszyć ryzyko błędnych interpretacji wyników badań i zapewnić pacjentom większe poczucie bezpieczeństwa i zaufania do placówek medycznych. W rezultacie, wprowadzenie rozwiązania sztucznej inteligencji Qure.ai do badań obrazowych ma potencjał nie tylko zrewolucjonizować pracę placówek medycznych, ale także znacząco poprawić doświadczenie pacjentów, przenosząc standardy opieki zdrowotnej na nowy, wyższy poziom. Usługa zamówienia opisu badania obrazowego przez sztuczną inteligencję będzie już wkrótce dostępna dla pacjentów zarejestrowanych na platformie Zbadani.pl – podkreśla Katarzyna Twarowska, dyrektor zarządzająca E-Health & Innovation w Synektik, odpowiedzialna za rozwój platformy Zbadani.pl.

Dynamiczny rozwój Grupy Synektik w obszarze nowych technologii medycznych

Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję wykorzystywanych w badaniach obrazowych jest konsekwentną kontynuacją strategii rozwoju spółki Synektik, jak i całej Grupy Kapitałowej.

– Rozpoczęcie dystrybucji rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji do oceny badań obrazowych w tej części Europy, gdzie Synektik od lat odnosi sukcesy, stanowi istotny moment w rozwoju naszej Grupy Kapitałowej. Od samego początku skupiamy się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań medycznych, takich jak systemy robotyczne da Vinci. Wkraczając teraz w obszar sztucznej inteligencji jesteśmy przekonani, że zmieni on sposób, w jaki analizowane i interpretowane są badania obrazowe, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo pacjentów – wskazuje Cezary Kozanecki.

Najważniejszym celem implementacji rozwiązań sztucznej inteligencji do oceny badań obrazowych jest poprawa jakości opieki nad pacjentami. Sztuczna inteligencja może pomóc radiologom lekarzom w dokładniejszym i szybszym diagnozowaniu chorób, co może prowadzić do lepszych wyników leczenia.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik