Aktualności
Relacje inwestorskie
19.02.2024

Szpital Bielański w Warszawie z robotem da Vinci

Grupa Synektik zawarła umowę ze Szpitalem Bielańskim im.
ks. J. Popiełuszki w Warszawie na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wartość projektu wynosi 16,8 mln zł netto.

Umowa dotyczy dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla
wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Szpital Bielański jest największym szpitalem samorządu warszawskiego, który dysponuje ok. 600 łóżkami. Dwadzieścia jeden oddziałów, z których większość ma status klinicznych, wyposażonych jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Co roku hospitalizowanych jest blisko 35 tys. pacjentów, a 43 poradnie specjalistyczne udzielają ponad 160 tys. porad.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik