Aktualności
Produkty i usługi
Relacje inwestorskie
12.07.2023

Szpital w Kościerzynie z angiografem od Synektik

Synektik zawarł istotną umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie na dostawę angiografu, a także prace instalacyjno-budowlane.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, a jej wartość netto wynosi 10 mln zł.

Realizacja umowy nastąpi w terminie do 31 października 2023 r.

Za pomocą angiografu wykonuje się badania obrazowe (angiografię) z wykorzystaniem promieni rentgenowskich i kontrastu, służące do oceny naczyń krwionośnych i przeprowadzania zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik