Rada Nadzorcza
27.07.2022

Wiesław Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała w roku 1990 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.

W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej Wiesław Łatała pełni od 16 października 2017 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik