SingleOffer
04.01.2016

ZALETY RIS

  • Dostęp z każdego komputera w szpitalu

  • Nielimitowana liczba użytkowników

  • Małe wymagania sprzętowe

  • Centralne zarządzanie systemem

  • Szybsza rejestracja pacjentów CITO – W przypadku rejestracji pacjenta, który ma być przebadany niezwłocznie, istnieje możliwość skrócenia procesu rejestracji przez wybór opcji CITO. Dane pacjenta muszą w takim przypadku zostać uzupełnione podczas opisu badania. Posiadając odpowiednie uprawnienia, dane te można również uzupełnić po dokonaniu opisu. 

RIS zalety CITO 1

 

  • Łatwiejszy dostęp – najczęściej używane opcje są teraz dostępne pod ręką dzięki nowym przyciskom. Przycisk „Przeglądaj” uruchamia przeglądarkę DICOM, przycisk „Nagraj DVD/CD” pozwala na nagranie badania. Płytę wraz z opisem można nagrać po zatwierdzeniu przez lekarza z okna opisu badania, „Katalogu Pacjentów” lub przy pomocy drugiej aplikacji dostępnej na pulpicie – ArPACS BurnLite.

  • Jeśli technik wykonujący badanie jest inny niż ten zaplanowany w systemie, operator może przypisać badanie do siebie. Taką operację za technika może wykonać również sekretarka, edytując badanie i przypisując badanie do wybranego z listy rozwijanej technika.

  • Bardzo użyteczny filtr pozwalający na wyszukiwanie po jednostce zlecającej, kodzie resortowym, ICD10 lub lekarzu kierującym.

RIS zalety filtr

 

  • Specjalnie dla zarządzających systemem powstała możliwość przesyłania kategorii badań do konsoli technika (skanera, aparatu).

RIS zalety kategorie

 

 

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik