Wstrzykiwacze kontrastu

Strzykawki automatyczne na potrzeby badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i angiografii.

Oferta Synektik uwzględnia również dystrybucję różnego typu i rodzaju materiałów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medtron.

Współpracujący z rezonansem magnetycznym

Accutron MR

Dwugłowicowy, bezprzewodowy wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicznej

Wstrzykiwacz posiada:

 • wbudowany w urządzenie sterujący, kolorowy ekran dotykowy LCD
 • możliwość sterowania bezprzewodowego za pomocą zdalnego, kolorowego ekranu dotykowego LCD
 • możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej
 • funkcja KVO (ang. Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,5 ml soli fizjologicznej co 2 minuty
Współpracujący z rezonansem magnetycznym

Accutron MR3

Dwugłowicowy, bezprzewodowy wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicznej ze zintegrowaną pompą infuzyjną

Wstrzykiwacz posiada:

 • wbudowany w urządzenie sterujący, kolorowy ekran dotykowy LCD
 • możliwość sterowania bezprzewodowego za pomocą zdalnego, kolorowego ekranu dotykowego LCD
 • funkcja MPRO Assist upraszczająca obliczanie dawki do protokołów MR Cardiac Stress
 • możliwość wlewu leków nawet podczas badania rezonansu magnetycznego (MR)
 • funkcja KVO (ang. Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,5 ml soli fizjologicznej co 2 minuty
Możliwość sprzężenia z tomografami komputerowymi różnych producentów

Accutron CT-D Vision

Automatyczna strzykawka

Wyposażenie:

 • wbudowany w urządzenie sterujący, dotykowy ekran kolorowy LCD oraz ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej
 • możliwość sterowania bezprzewodowego za pomocą zdalnego, kolorowego ekranu dotykowego LCD
 • możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej
 • funkcję KVO (ang. Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie 1 ml soli fizjologicznej co 2 minuty
 • możliwość integracji z urządzeniami diagnostycznymi
Współpracujący z tomografem komputerowym

Accutron CT

Jednogłowicowy wstrzykiwacz kontrastu

Wstrzykiwacz posiada:

 • zasilanie przewodowe
 • wbudowany w urządzenie sterujący, kolorowy ekran dotykowy LCD oraz ogrzewacz kontrastu
 • sterowanie bezprzewodowe za pomocą zdalnego, kolorowego ekranu dotykowego LCD
 • możliwość zapamiętania 80 profili iniekcji (każda do 6 faz)

 

Możliwość sprzężenia z angiografami i aparatami RTG różnych producentów

Accutron HP-D

Dwugłowicowy, bezprzewodowy wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicznej

Wstrzykiwacz posiada:

 • możliwość sterowania bezprzewodowego za pomocą zdalnego, kolorowego ekranu dotykowego LCD
 • możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej
 • możliwość zapamiętania 60 profili iniekcji w trybie Angio i 60 profili w trybie CT (każda do 3 faz)
 • funkcja KVO (ang. Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie 1-4 ml soli fizjologicznej co 1-4 minuty
 • możliwość integracji z urządzeniami diagnostycznymi

 

Możliwość sprzężenia z angiografami i aparatami RTG różnych producentów

Accutron HP

Jednogłowicowy, bezprzewodowy wstrzykiwacz kontrastu

Wstrzykiwacz posiada:

 • wbudowany w urządzenie sterujący, kolorowy ekran dotykowy LCD oraz ogrzewacz kontrastu
 • sterowanie bezprzewodowe za pomocą zdalnego, kolorowego ekranu dotykowego LCD
 • możliwość zapamiętania 60 profili iniekcji w trybie Angio i 60 profili w trybie CT (każda do 3 faz)
 • możliwość integracji z urządzeniami diagnostycznymi

 

Producent

Medtron

Producentem wstrzykiwaczy kontrastu dystrybuowanych przez Synektik jest firma Medtron.

Nasza oferta uwzględnia również dystrybucję różnego typu i rodzaju materiałów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medtron.

W przypadku zainteresowania wstrzykiwaczami kontrastu zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania spersonalizowanej oferty.